Reservar - Boeken - Réserver - To Book

Bono - Bon - Chèque - Voucher

ES: Abre el archivo FormBookingRequest (=> bestand downloaden) debajo. Llene el archivo y antes de enviarlonos guardelo en su computador.  Envíelo en anexo a cortijodoncamilo@hotmail.com.


NL: Klik op de link (=> bestand downloaden) om onderstaand bestand (document: FormBookingRequest) te openen.  Vul de nodige gegevens in en sla het bestand in een door jou bekende map op.  Stuur het daarna in een bijlage door naar cortijodoncamilo@hotmail.com.


FR: Cliquez sur le lien de document FormBookingRequest (=> bestand downloaden) pour que ce document puisse s'ouvrir. Remplissez le formulaire et sauvegardez-le avant de le nous revoyer. Renvoyez-le nous en annexe à cortijodoncamilo@hotmail.com.


ENG: Click on the link down below (=> bestand downloaden) to open the form (FormBookingRequest).  Fill the form and save it first.  Send it back in an attachment at cortijodoncamilo@hotmail.com.

2019FormBookingRequest

Archivo de solicitud de reserva
Formulier boekingsaanvraag
Formulaire de demande de réservation
Form booking request

General Data Protection Regulation (GDPR)

Efectiva desdel / Van kracht vanaf / Effective from / Envigueur du 25/05/2018.

 • Reglamento General de Protección de Datos

  Sus datos que pedímosle en el archivo solo utilisamos para / en:
  - factura(s);
  - nuestra contabildad por la Junta de Andalusia (su apellido(s) y NIE);
  - su(s) número(s) de teléfono y dirección de correo electrónico (email) para contactarle antes o durante su estancia;
  - reservar sus entradas del Caminito del Rey (Apellido(s), NIE, codigo postal, n°de teléfono, dirección de correo electrónico).

  Después de su estancia, sus datos seran guardado por un tiempo limitado en nuestro portatil (y en nuestro disco duro externo).
  Solo los datos para nuestra contabilidad por la Junta de Andalusia seran guardado por un tiempo mas largo (de 7 años en el disco duro externo).
  Nuestra correspondencia por correo electrónico, la guardaremos durante 2 años.

 • Algemene verordening gegevensbescherming

  De gegevens die we in het formulier opvragen worden slechts opgevraagd voor / om te vermelden in:
  - het opmaken van de facturatie(s);
  - onze boekhouding opgelegd door de overheidsinstanties (de Junta de Andalusia) (naam en ID-nummer);
  - telefoonnummer(s) en emailadres(sen) om voor en tijdens uw verblijf in contact te blijven met elkaar;
  - eventueel voor het reserveren van uw tickets van Caminito del Rey (naam, telefoonnummer, postcode, emailadres).

  Verder worden al uw gegevens slechts voor beperkte tijd op onze laptop (en externe harde schijf) bewaard, met uitsluiting van uw naam en ID-nummer in onze boekhouding voor de Junta de Andalusia, deze worden voor een langere tijd (7 jaar op de externe harde schijf) bewaard.
  Onze email-correspondentie wordt voor 2 (kalender)jaren bewaard.

 • Règlement Général de Protection de Données

  Les données demandées sur le formulaire sera seulement utilisées pour /sur:
  - la facture;
  - dans notre comptabilité obligatoire par la Junta de Andalusia (votre nom et votre numéro d'identification);
  - pouvoire vous contacter avant ou pendant votre séjour (numéro de téléphone et adresse email);
  - éventuellement pour réserver vos entrées du Caminito del Rey (votre nom, n°d'identification, n°de tél., code postal).

  Vos données serrons guardées pendant un temps limité sur notre ordinateur (et sur notre disque dure externe).
  Seulement les données pour notre comptablité serrons guardées pendant une longue période (de 7 ans sur le disque dure externe).
  Notre correspondence par e-mail serra guardée pendant 2 ans.

 • General Data Protection Regulation

  The data that is requested on the form will only be used for:
  - the invoice;
  - our accounting requested by the Junta de Andalusia (name and ID);
  - staying connected before and during your stay (phone number and emailaddress);
  - eventually for buying your tickets for the Caminito del Rey (name, phone number, ID number, postal code).

  This data will be stored on our laptop (and our extern hard disc) for a limited time; only the data for the accounting will be stored for a longer time (during 7 years on the extern hard disc).
  Our mail correspondence we be kept during 2 years.